top of page

New Dawn Essences

Algemeen en Gebruik Essences

New dawn essences komen rechtstreeks uit de natuur. De essences worden gemaakt van bloemen, planten, bomen, paddenstoelen, mineralen en krachtplekken overal ter wereld. Hierbij wordt de levensenergie in samenwerking met de desbetreffende energie opgevangen in zuiver bronwater en later vermengd met alcohol. De essences zijn inzetbaar bij mens, dier en omgeving en helpen mee om  balans te (her)vinden. Maar ook aanzet geven tot nieuwe stukken in het leven. Newdawn essences = een nieuwe dageraad, een nieuw begin.

 

New dawn essences zijn een combinatie van bronwater en alcohol 40%, met daarin de energie van de betreffende essence, verpakt in 10 ml pipetflesjes. Dit noemen we een stockflesje. Hieruit kan men enkele malen per dag een paar druppels direct innemen, dan werkt het meer direct en fysiek.
Meestal worden ze verdund gebruikt in een doseerflesje. Dit werkt op het bewustzijn. U kunt de gekozen essence(s), niet meer als 5, samen in het flesje doen. Ze maken samen een nieuwe harmonische energie afgestemd op de gebruiker.
Gebruik: Vier keer per dag vier druppels in de mond is standaard. Maar op uw gevoel innemen is een prima raadgever. Ze hebben geen wisselwerking met medicatie, kruiden en of homeopathie. Ze zullen het positieve in mens, dier of omgeving omhooghalen, door het geen wat belemmert te verwerken..


Op dit moment hebben we ruim 50 Essences. 13 hiervan zijn Essences gemaakt van Megalithische plekken in Europa. De overige Essences zijn gemaakt van bloemen, planten, bomen, paddenstoelen, mineralen, energetische plekken en of combinaties.

JV-20190515-3121_edited.jpg

Megalitische essences

Onze voorouders van lang geleden waren voor hun bestaan afhankelijk van de kennis van hun omgeving. Alle informatie en kennis die ze hadden moesten ze zelf opdoen of leren van hun directe voorouders. Ze moesten o.a. kennis hebben van het gedrag en de gewoonten van hun prooidieren en van de plaatsen waar ze plantaardig voedsel konden verzamelen.

Omdat ze nog zo nauw verbonden waren met hun omgeving voelden ze ook waar op aarde een bijzondere energie aanwezig is.

Op dergelijke plaatsen bouwden ze soms stenen monumenten of ze voorzagen bestaande stenen van symbolische inscripties.

De energie die onze voorouders voelden is op die plaatsen nog steeds aanwezig. Voor ons is het niet meer zo vanzelfsprekend om dit te voelen.We kunnen dit wel leren en nog steeds hulp krijgen van deze energie.

Onze megalithische essences zijn gemaakt op dergelijke krachtplekken. We hebben deze krachtige transformerende energieën die daar (nog steeds) aanwezig zijn gebruikt voor onze remedies.

Hiervoor zijn we op verschillende plaatsen in Europa geweest, o.a. in Ierland, België, Frankrijk, Corsica, Elba,Sardinië en Nederland.

JV-20190102-5000_2.JPG

Overige Essences

Essences gemaakt van bloemen, planten, bomen, paddenstoelen, mineralen, energetische plekken en of combinaties
New Dawn essences komen rechtstreeks uit de natuur. Hierbij wordt de levensenergie in een co-creatief proces opgevangen in zuiver bronwater. Dit wordt later vermengd met alcohol, mede om de houdbaarheid te waarborgen.
De essences worden ingezet als de balans in de mens (groot of klein), dier, plant of omgeving zoek is. Dit kan zowel op fysiek, emotioneel als spiritueel niveau zijn. Het oude kan worden opgeruimd en er ontstaat ruimte voor het nieuwe. De eigen natuur wordt hersteld. Er ontstaat balans. Het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt aangesproken

shutterstock_1154250721.jpg

 

Link naar Brochure in PDF formaat

Gebruik van Essences in andere producten

De New dawn essences worden ook gebruikt in de Bad zouten van "New Dawn Bath".

https://www.newdawnbath.com/

newdawnbath.webp

Megalithische essences

Symbolen en omschrijving van de Megalithische essences. (in de webversie hou de muis op het symbool om de tekst te zien)

ACCEPTATIE
acceptatie.png

ACCEPTATIE

Inzicht krijgen op alle niveaus. Je weerstand onder ogen zien en ermee leren omgaan. Duisternis en verdriet overwinnen en het licht weer kunnen zien. Het leven accepteren zoals het is. Een remedie voor alle overgangssituaties.

AFSTEMMING
afstemming.png

AFSTEMMING

Zet je weer op je weg als je deze kwijt bent. Maakt je bewust van verbindingen met je hulpbronnen, van verbinding van het heden met het verleden. Hierdoor wordt de toekomst duidelijk. Geen onderdeel van de wereld zijn, maar de wereld zelf. Afstemming, verbinding met het grote geheel. Respect voor het leven zelf.

CARNAC
carnac.png

CARNAC

Brengt je energie systeem in evenwicht door de energiestroom in de meridianen te verbeteren. Brengt ratio en gevoel in balans. Oude beperkingen en overtuigingen overwinnen. Vooruitgang en nieuwe mogelijkheden zien.
Vertrouwen hebben dat de wijsheid van al je levens nog bij je is, en dit bewust waarnemen.

DOLMEN
dolmen.png

DOLMEN

Voelen dat je leeft en voelen dat je hier bent. Tevens verbindingen kunnen
maken met andere dimensies. Je bewust worden van wat er in en om je heen
gebeurt. Daardoor goed gecentreerd blijven. Volledig op aarde incarneren.
Essence voor hernieuwde aarding.

HEELHEID
heelheid.png

HEELHEID

Je één voelen met de natuur. Vibratie van helende energie komt uit de aarde omhoog. Vanuit de kosmos omgeeft je een rustgevende, beschermende energie. Dit proces kan zich in alle veiligheid voltrekken. Reinigt alles, waardoor je niet in je centrum blijft, tot op een diep niveau. Verbinding gaan voelen met al het leven en je thuis voelen bij jezelf.

HEILIGE RUIMTE
heilige-ruimte.png

HEILIGE RUIMTE

Veilig thuiskomen in je hart. De manier waarop je jezelf behandelt, bepaalt hoe andere mensen je behandelen. Als je je heilige ruimte inneemt kan die door niets of niemand ingenomen worden. In een heilige en veilige ruimte kun je emoties ontdooien die bevroren zijn in je celgeheugen.

NEWGRANGE
newgrange.png

NEWGRANGE

Deze remedie zet je in een groot veld van licht en energie. Niet twijfelen aan je bestemming. Weten op een diep niveau. Je spirituele natuur naar buiten brengen. Energie ervaren uit universele bron. Je vrijer kunnen bewegen. De liefde volgen die leeft in je hart. Openen van nieuwe wegen en een nieuw perspectief. Verschillende delen in jezelf worden met elkaar  verbonden.

OORSPRONG
oorsprong.png

OORSPRONG

Gemaakt van de pure energie van een eeuwenoude heilige bron op het eiland Sardinië. Deze essence herstelt onze natuurlijke goddelijke verbinding en uitstraling. Je eigenheid waarnemen. Je bewust worden van wie jij in oorsprong bent. Terug naar je innerlijke bron en wijsheid. Oude verbindingen
van innerlijk weten herstellen en terug brengen in de huidige tijd.

ROTS DER ESSEN
rotes-der-essen.png

ROTS DER ESSEN

Vanuit stilte openstaan voor nieuwe energieën. Kennis vergaren en daar uit halen wat je op dat moment nodig hebt. Van daaruit de richting in je leven bepalen.

STEEN DER VOORVADEREN
steen-der-voorvaderen.png

STEEN DER VOORVADEREN

Maakt groter, breidt je energieveld en bewustzijn uit. Het middelpunt in je zelf vinden. Terug keren naar je kern vanuit de kern van de aarde. Pakt voorouderlijke patronen aan. Troostend, versterkt lichaamsbewustzijn.
Vertraagt als je te snel bent. Geeft rust en overzicht.

STEENCIRCEL
steencirkel.png

STEENCIRCEL

Aardeverbinding ontstaat en maakt een verbinding naar de kosmos.
Vervolgens verruimt je hele energieveld. Je voelt je standvastig en solide. Er ontstaat een grote kosmische ontvangstruimte. Je niet laten verstoren door wat er om je heen gebeurt en daardoor oude wijsheid helder kunnen ontvangen. Je innerlijke zicht wordt dieper en je spirituele pad wordt meer duidelijk.

STERRENKIND
sterrenkind.png

STERRENKIND

Contact maken met het hogere en dit op aarde integreren. Beter om kunnen
gaan met alles wat er op je af komt. Brengt stroming in de energiebanen
van het lichaam. Dit vormt daadkracht vanuit een sterk hart. Je empatisch
vermogen wordt verruimd. Geeft warmte aan eenzame harten.

ZEVEN STRALEN VAN DE ZON (DOWTH)
zeven-stralen.png

ZEVEN STRALEN VAN DE ZON

Laat je zien dat er maar één wereld is, zichtbaar en onzichtbaar. Onze geest zorgt voor de illusie van afscheiding. Als je deze illusie kunt doorzien, sta je op de weg van licht. Stap door de sluier van angst en geloof in jezelf. Wijst nieuwe zielen de weg naar de aarde.

Overige essences

Symbolen en omschrijving van de Overige essences (in de webversie hou de muis op het symbool om de tekst te zien)

BERKENZWAM 
(Piptoporus betulinus) / Stromatoliet)
berkenzwam.png

BERKENZWAM

Bewuster worden van je innerlijke zelf, betekent ook jezelf beter neerzetten in de buitenwereld. Je grenzen verleggen, nieuwe uitdagingen aangaan.
Helpt je ook met het verteren van de gevoelens die je ondervindt. Maakt
toegeeflijk, helpt ervaringen te verwerken. Maakt ordelijk en maakt het hoofd helder. Scant het hele lijf energetisch en brengt het in balans. Zet je in een helder wit licht van bescherming.

BIJVOET
(Artemisia vulgaris)
bijvoet.png

BIJVOET

De remedie voor het overwinnen van obstakels. Je oorspronkelijke gevoel
niet opgeven door schijnbaar tegen-werkende omstandigheden en twijfels.
Over drempels stappen, waardoor wat je in je hebt zich manifesteert. Als je door ongeduld iets niet helemaal afmaakt en als je de theorie niet aan
kunt passen aan de praktijk. Ze versterkt je innerlijke kracht en uithoudingsvermogen.
Dit vormt daadkracht om je eigen toekomst vorm te geven.

BOG ROAD
(omgevingsremedie)
bogroad.png

BOG ROAD

Deze remedie houdt je op de aarde als het leven je zwaar valt. Voert spanning af en zorgt dat je verder kunt. De kracht vinden om met de situatie om te gaan. Gecentreerd blijven en daardoor in vertrouwen helder kunnen zien om je weg te vervolgen.

BRANDNETEL
(Urtica dioica) / Turquoise
brandnetel.png

BRANDNETEL

Je in vertrouwen en respect verbinden met alles wat leeft en daarin een gezonde begrenzing en bescherming houden. Hierdoor verandert je perspectief en kun je ont-moeten i.p.v. moeten. Helpt je om inzicht te krijgen in niet helpende patronen en je hier geleidelijk van los te maken. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkeling, gebaseerd op gewijde energie, levenskracht en wijsheid.

CHARTRES
(omgevingsremedie)
chartres.png

CHARTRES

De stilte in jezelf binnen gaan. Geluk voelen door de liefde in je hart. Het levenpositief en eenvoudig benaderen. De vormkracht innerlijk ervaren en de daadkracht uiterlijk manifesteren. Het gaat om evenwicht tussen beide krachten. Afwisseling van rust en activiteit. Dit schept bewustwording.

DRIEKLEURIGE TOERMALIJN
toermalijn.png

DRIEKLEURIGE TOERMALIJN

Vertrouwen dat alles gaat zoals het moet. Niet met de angst leven dat er iets gebeurt en daardoor niet rustig en vrij in het moment kunnen zijn. Het denken los kunnen laten, je veilig voelen in je hart. Niet haasten of vooruitlopen op de gebeurtenissen. Je over kunnen geven, zijn in plaats van doen.

DROOM (combinatieremedie)
droom.png

DROOM

Deze essence is een katalysator voor ontspanning, innerlijke rust en het
zonder gedachten kunnen zijn. Maar zorgt er ook voor dat tijdens de slaap ons droombewustzijn niet gehinderd wordt, waardoor het opschonen van ons mentale en energetische systeem ongestoord kan plaats vinden. Creatieve intuïtieve informatie kan in het bewustzijn komen en er ontstaan nieuwe inzichten. Inzetbaar bij meditatieve vormen, bij een tekort aan dagdromen en slaap. Het helpt ons in balans te  blijven.

DUIZENDBLAD
(Achillea millefolium) /
Herkimer diamant /Morganiet
duizendblad.png

DUIZENDBLAD

Brengt het hart in contact met de buitenwereld op een veilige manier.
In liefde en openheid je innerlijk licht aan de wereld laten zien. Heelt
energetisch kwetsbare plekken. Geeft verlichting van oude zorgen en pijn.
Hoe dieper je wortels, hoe breder je takken.

EARTH ANIMAL (combinatie remedie)
Earth Animal.png

EARTH ANIMAL

Deze remedie geeft het dier een sterke aardeverbinding. Energie komt via de Aarde omhoog, dit geeft kracht en vertrouwen. Trauma en verdriet krijgen de aandacht en ruimte om vervolgens los gelaten te worden. Brengt het dier terug in zijn eigenheid/authenticiteit in overeenstemming met zijn eigen
natuur, met behoud van integriteit en respect vanuit zijn omgeving. Brengt
rust in zijn algehele dagelijkse levensbehoefte.

ECLIPS ZON EN MAAN
Eclips zon maan.png

ECLIPS ZON EN MAAN

Het onbewuste, dingen die we niet willen of kunnen zien in onszelf, bewust
maken en omhelzen. Vanuit je hoogste kennis je licht, je grootsheid neer
kunnen zetten via het ritme van je eigen hart, wat verbonden is met het ritme
van de aarde. Brengt balans in zowel het mannelijke als het vrouwelijke deel
in jezelf. Vrije ruimte voor nieuwe schepping. Oude patronen zullen dan ook niet meer werken. Obsidiaan en roze toermalijn zijn toegevoegd aan deze
remedie om deze nog extra kracht en stabiliteit te geven.

EGELSKOP (Sparganium erectum)
egelskop.png

EGELSKOP

Als je je wortels bent kwijtgeraakt door een onveilige situatie , geeft deze remedie je weer nieuwe wortels en stevige gronding. Transformeert de daaraan vastzittende emoties. Geeft je weer zekerheid en stabiliteit in het leven.

EXPANSIE (jaspis/aegirien/tijgeroog)
expansie.png

EXPANSIE

Verbindt je met de aarde vanuit je eigen energie. Verwijdert negatieve
energie. De dingen die je doet doe je systematisch, stap voor stap. Je eigen
persoonlijkheid zuiver naar buiten brengen, zonder beïnvloed te worden. Het afronden van oude cycli. De geboorte van nieuwe dromen, visioenen en realiteiten. Je blik richten op de toekomst.

GINKGO
(Ginkgo Biloba / Celestien/ Aquamarijn)
ginko-biloba.png

GINKGO

Energie van de aarde komt omhoog. Dit maakt vastzittende energie los.
Hierdoor kun je aarden en afvoeren. Geeft rust en zorgt dat je goed bij jezelf
blijft. Helderheid en bewustzijn verwerven. Bouwt de aura op. Maakt het hoofd helder. Op een gezonde manier van jeugd naar volwassenheid gaan.

GROENE HART (Zee remedie, smaragd en chrysopraas)
Groene Hart.png

GROENE HART

Verbindt het hart met de aarde. Je thuis voelen op de aarde. Wast het oude weg en maakt ruimte voor het nieuwe. Helpt het innerlijke kind te bevrijden van oude patronen en emoties. Stop met zoeken buiten jezelf. Accepteer wat er is in het huidige moment. geven en nemen, ritme en balans. Je zelf mee
laten gaan met de stroming van het leven.

HARTCONNECTIE
hartconnectie.png

HARTCONNECTIE

De gevoelens die aanwezig zijn durven te voelen en erbij durven te blijven. Ruimt emoties op als er geen ruimte meer is. Opent het hart, geeft je de moed om weer contact te maken met de buitenwereld. Liefde kunnen voelen zonder voorwaarden. Leven vanuit het centrum van je hart.

HEEL
Combinatie remedie
heel.png

HEEL

Maakt helder. Afvoeren en opruimen. Maakt je bewust van blokkades in je
lichaam. Zet aan tot beweging. Inzetbaar bij alle pijn en/of stresssituaties.
Heelt wat niet meer heel is. Eerste hulp essence.

HELMKRUID
 (Scrophularia nodosa)
helmkruid.png

HELMKRUID

Het verleden achter je laten. Niet door er weer opnieuw doorheen te gaan,
maar door een grote sprong voorwaarts te maken en er zo los van te komen. De dingen accepteren die gebeurd zijn, hoe ze ook waren. Nu aan je vrijheid werken, het enige dat je vasthoudt zijn je gehechtheden. We leven in het hier en nu en in het hier en nu kun je kiezen. Je niet door eigen onrust of de druk van buiten tot iets laten dwingen.

IJSMAAN
ijsmaan.png

IJSMAAN

Versterkt de vrouwelijke energie. Zet je stevig op de grond. Geeft rust
en ruimte. Haalt de ademhaling omlaag. Je niet laten verstoren door gebeurtenissen buiten jezelf, maar je leven bewust neerzetten. Laat je kijken vanuit de stilte in jezelf.

INISHMORE
(Omgevings remedie)
inishmore.png

INISHMORE

Reinigt op diep emotioneel niveau. Houdt je dromen levend. Als je vertrouwen hebt is er ook hoop en sta je open om te ontvangen. Je overgeven aan het leven zelf. Weten dat je een deel van het goddelijke plan bent. Brengt je naar een nieuw niveau van heelheid. Het oude loslaten en het nieuwe omarmen.

INTEGRITEIT
integriteit.png

INTEGRITEIT

Vasthouden aan je eigen energie, ook als die van buitenaf onder druk komt
te staan. Ordent je energie en verwijdert alles wat er niet thuis hoort. Houdt de energie zuiver. Versterkt de natuurlijke afweer tegen alle vormen van straling.

JENEVERBES
(Juniperus communis)
Jeneverbes_edited.png

JENEVERBES

Vertraagt, zodat duidelijker wordt wat echt en wat onecht is. Je gaat zien
welk gedrag van jezelf is of van anderen, niet echt is maar aangeleerd. De kern van wie je bent komt duidelijker naar buiten. Alles wat niet bij je hoort ga je geleidelijk loslaten. Je gaat meer doen wat voor jou belangrijk is. Je kunt gemakkelijker meegaan met de loop van de gebeurtenissen en daar
jouw aandeel in zien.

KRACHT
(Kosmische remedie)
kracht.png

KRACHT

Een troostende remedie. Oud verdriet onder ogen zien en los laten. Hoofdvan
bijzaken scheiden. Terug gaan naar je centrum. Ballast achter je laten en
je vrij bewegen. Maakt groter en onbevreesd. Wakkert het vuur aan. Handelen zonder dat het denken ertussen zit. Makkelijker doelen bereiken.

KRATERGLAS
kraterglas.png

KRATERGLAS

Voorbij je twijfels gaan. De werkelijkheid zien zoals je diep van binnen weet dat ze is. Vertrouw op jouw visie van de werkelijkheid, ook als je omgeving dit niet deelt. Je hebt de verbinding al met de voor dit moment diepste waarheid.
Zware energieën en oude emoties kunnen snel verdwijnen. De waarheid als bescherming. Autonoom zijn, doen wat je gevoel zegt.

KUNZIET / TANZANIET
kunziet-tanzaniet.png

KUNZIET / TANZANIET

Bewust worden van je gevoel en dit naar buiten kunnen brengen.
Communiceren vanuit je hart. Je hoofd en je hart verbinden en van daaruit
handelen. Weten dat je nooit alleen bent. Heelt je emotionele lichaam.
Problemen of moeilijkheden worden mogelijkheden of kansen. Zet je goed in je lichaam.

LAKSHMI
(Omgevings remedie)
lakhsmi.png

LAKSHMI

Vrouwelijke energie. Het leven positief benaderen. Geen zorgen hebben. Geen
overhaaste beslissingen nemen, maar de rust nemen voordat je stappen zet.
De wereld met een open hart tegemoet treden. Acceptatie van wie je bent. Tweede chakra.

LICHT
(Kosmische remedie)
licht.png

LICHT

Liefde en licht ontvangen uit de universele bron. Veiligheid, sereniteit en geborgenheid voelen in je hart. Rust en stilte ervaren en van daaruit het creatieve proces zien waarin je je bevindt. Het grotere geheel overzien. Zet je weer op je weg als je de richting in het leven kwijt bent. Je unieke talenten vanuit het hart neer zetten. Vertrouwen hebben in toekomst en in het proces van ontwaken.

MADONNA DEL MONTE 
(Omgevings remedie)
madonna.png

MADONNA DEL MONTE 

Opent het hart. Bewust worden van emoties. Loslaten en reinigen. Maakt je
groter omdat je steun krijgt en geleid wordt vanuit een hogere bron. Je
geborgen en gekoesterd voelen. Geluk vinden in jezelf. Van het oude naar het
nieuwe gaan.

MIMOSA
(Acacia dealbata)
mimosa.png

MIMOSA

Geeft ruimte, optimisme en vrolijkheid. Twijfel en verwarring omzetten in
vertrouwen. Versterkt de zonnevlecht. Op nieuwe personen en nieuwe
situaties af kunnen gaan. Bij jezelf blijven, niet te snel gaan. Voor mensen die overgevoelig zijn voor weersomstandigheden

NIEUW LEVEN
(Combinatie remedie)
nieuw-leven.png

NIEUW LEVEN

Vastgehouden gebeurtenissen, situaties, emoties of gedachten kunnen los gelaten worden om nieuwe lessen te leren in het leven. Er is rust, vertrouwen, ontspanning en aandacht. Er komt meer energie en daardoor ruimte om te helen. In te zetten bij alle situaties waarin extra energie nodig is. Maar ook bij
nieuwe levensfasen.

PAARSE GRANAAT
paarse-granaat.png

PAARSE GRANAAT

Sterke aardebinding en afvoer. Naar je centrum gaan, je niet laten verstoren,
je eigen energie zuiver houden. Beter afgeschermd zijn tegen ongewenste
energieën. Door moeilijke processen heen gaan en toch je eigenheid behouden. Blijven vertrouwen op je gevoel en ermee in verbinding blijven, je er door de omstandigheden niet uit laten halen. Vertrouwen op de zuivere verbinding die er altijd is.

PASSIEBLOEM
(Passiflora incarnata) Lemurisch zaadkristal / Tanzaniet /
Roze toermalijn)
passiebloem.png

PASSIEBLOEM

Maakt negatieve energie in het lichaam los en zet deze om in positieve energie.
Het leven daardoor in alle rust tegemoet kunnen treden, wetende dat je altijd beschermd bent. Opent voor nieuwe inzichten en (verloren) kennis op een hoger niveau. Inzetbaar bij alle situaties waar rust gewenst is.

REINIGEN
(Combinatie remedie)
reinigen.png

REINIGEN

Voert verontreinigende energie af. Geeft ruimte voor nieuwe energie. Goed om jezelf, anderen en een ruimte te reinigen. Geeft zekerheid in situaties die om beslissingen vragen. Brengt je terug naar je oorspronkelijke gevoel. In combinatie met de Duizendblad essence: reiniging bij aantasting van levenskracht en vitaliteit. In te zetten bij verstoring door schadelijke invloeden uit de omgeving. Bouwt het energieveld weer op.

SMEERWORTEL 
(Symphytum officinale) / Coveliet)
smeerwortel.png

SMEERWORTEL 

Zet verstarde energie weer in beweging. Ruimte krijgen om zeer oude gewoontes, pijn en patronen los te laten. Nieuwe inzichten en het overstijgen van oude overtuigingen. Het onmogelijke wordt mogelijk. Door goed gecentreerd te zijn kun je de wonden uit het diepste van je zelf helen.

SPORKEHOUT
(Frangula alnus)
sporkehout.png

SPORKEHOUT

Geeft je een stabiele basis op aarde, zodat je kunt loslaten op alle niveaus.
Hierdoor wordt je innerlijke licht meer zichtbaar. Helder bewust zijn van jezelf
en dit kunnen delen met je omgeving. Je ware zelf naar buiten brengen en je
hier vrij in voelen.

VEILIG
(Combinatie remedie)
veilig.png

VEILIG

Energie bij jezelf kunnen houden. Je concentreren op de veiligheid in jezelf en toch de buitenwereld intens ervaren, zonder jezelf te verliezen. Je beschermd en zeker voelen en dit naar de buitenwereld kunnen spiegelen. Ik voel me veilig in het centrum van mijn hart.

VERTROUWEN 
(Combinatie remedie)
vertrouwen.png

VERTROUWEN

Kinderlijk vertrouwen en verwondering. Jezelf zijn, het geloof in magie, liefde
en vertrouwen weer terug krijgen. Niet doen wat anderen van je verwachten,
maar jezelf zijn. Terug gaan naar kwetsbaarheid en kinderlijk vertrouwen, niet bang zijn. Verbreekt niet functionerende familiepatronen. In het nu blijven en erop vertrouwen dat je door alle veranderingen daar komt waar je zijn moet.

WATERVAL
(Omgevingsremedie)
waterval.png

WATERVAL

Een reinigende, stabiliserende en neutraliserende remedie. Maakt alles schoon en helder. Laat je een gezonde ruimte voor jezelf innemen. Neemt je mee in de stroom van het leven en laat je het ten volle en met blijheid ervaren.

WITTE DOVENETEL
(Lamium album) /Apofyliet
wittedovenetel.png

WITTE DOVENETEL

Je verbinden met het hart van de natuur. Datgene waar je je mee verbindt, direct waarnemen. Laat je de schoonheid van de fysieke wereld ervaren. Je waarneming wordt intenser. Mindful leven.

WITTE OPAAL 
witte-opaal.png

WITTE OPAAL

De goede afwisseling van rust en activiteit. Je enthousiasme niet verliezen als je moet wachten. Op het juiste moment beslissende actie ondernemen.Vertraagt als  je te snel gaat. Niet volgens formules of leerstellingen handelen
of volgens wat anderen verteld hebben wat juist is of wat moet. Niet meegaanmet en je laten ve rstoren door zaken buiten jezelf. Brengt de emoties in evenwicht,
zodat je beter jezelf kunt zijn.

ZACHTE KRACHT
(Roze duizendblad, Boliviaanse quarz, morganiet)
zachte-kracht.png

ZACHTE KRACHT

Energie bij je kunnen houden in plaats van weg te geven of afhankelijk te zijn
van andere energieën buiten jezelf. Meer bewust worden van het eigen gevoel wat in jezelf aanwezig is. Helpt je jezelf te zijn, jezelf te accepteren en de realiteit onder ogen te zien. Het helpt je positief in het leven te staan en om te genieten. Emotioneel beschermd zijn en weten dat je beschermd wordt. Bevordert de spirituele ontwikkeling. Goede ondersteuning bij hoog-gevoeligheid.

ZEVENBLAD
(Aegopodium podagraria) / Herkimer diamant
zevenblad.png

ZEVENBLAD

Versterkt de complete energie van het licht lichaam. Brengt regenbooglicht in
alle cellen. Stroming door het hele lichaam. Zorgt voor evenwicht in werk en ontspanning. Niet te precies willen zijn maar goed is goed. Energie komt vrij om helder en in vertrouwen naar de toekomst toe te manifesteren. Nieuwe
perspectieven worden duidelijk.

ZONNEWIEL 
(Energie apis mellifera)
zonnewiel.png

ZONNEWIEL

Deze prachtige energie van een honing-bijenvolk laat de zon binnen komen, geeft energie en creëert vruchtbaarheid, leven en overvloed. Ze laat je de werkelijkheid zien door de ogen van het hart. Overtuigingen, inclusief normen en waarden hebben niet altijd maar één waarheid. Vanuit je kern handelen, je neer zetten, in actie komen en dit kunnen ankeren. Genieten van de zoete nectar van het leven.

bottom of page